Tickets_SL
לרכישת כרטיסיםכתבו לנודברו איתנו

הצהרת נגישות בסופרלנד 

חברת עיר השעשועים פועלת רבות על מנת לאפשר לכל אדם המבקר באתריה השונים חוויה מהנה, שוויונית ומכבדת. החברה עורכת תהליך מתקדם להנגשת אתרי השעשועים, בכל היבטי מתן השירות למבקרים.

באתר הסופרלנד ניתן למצוא את התאמות הנגישות המפורטות בעמוד זה.

התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו.

הסדרי נגישות

חניות נכים

בסמוך לכניסה הראשית של הסופרלנד קיים חניון מסודר עם 23 חניות נכים המסומנות בסמל שלט חניית נכים  (בתמונה זו מוצג סמל הנכה הבין לאומי). מהחניון הסמוך לכניסה הראשית, קיימת נגישות רציפה  לכניסה לפארק.

קופה נגישה

בכניסה לסופרלנד קיימת קופה נגישה המסומנת בסמלים  (בתמונה זו מוצג סמל הנכה הבין לאומי)  (בתמונה זו מוצג סמל של מערכת לולאת השמעה).

כניסה נגישה 

הכניסה לסופרלנד נגישה למשתמשים בכסא גלגלים.

שירותי נכים 

בסופרלנד קיימים שלושה מתחמי שירותים עם תא נגיש המסומן בסמל  (בתמונה זו מוצג סמל הנכה הבין לאומי).

התאים הנגישים ממוקמים במתחם השירותים שמאחורי מסעדת הפארק  ובמתחם השירותים שבגבול הצפוני של הפארק (בסמוך ליציאה מהרכבל).

הטבות במחיר ופטור מתשלום למלווים

מבקרים עם מוגבלות הזכאים על פי חוק להיכנס עם מלווה הפטור מתשלום עבור הכניסה מתבקשים להציג תעודת נכה מוכרת על פי חוק וכן תעודה מזהה לשומר בכניסה.

הסתייעות בחיית שירות

מותרת כניסת חיית שירות לסופרלנד על פי חוק.

עם זאת, לא ניתן לעלות עם חיות שירות למתקנים שאינם מותאמים מבחינה בטיחותית לשימוש על ידי חיות שירות. במקרה זה, יש להשאיר את חיית השירות בכניסה למתקן. עובדי הפארק אינם אחראים לשמירה על חיות שירות או לטיפול בהן.

על מנת לאפשר למבקרים המסתייעים בחיית שירות שימוש בטוח במתקנים, הסופרלנד מאפשר למבקרים המסתייעים בחיות שירות להכניס מלווה אחד ללא עלות, וזאת גם אם הם אינם זכאים לכך על פי חוק.

הסדר אל-תור

מבקרים המחזיקים בתעודת פטור מעמידה בתור (מוכרת על פי חוק) זכאים לקבל צמיד "אל-תור" הפוטר מעמידה בתור למתקנים ועמדות אחרות למתן שירות ברחבי הפארק. צמיד ה"אל-תור" יינתן למבקר הזכאי לפטור ולמלווה אחד (נדרש מלווה מעל גיל 16, המסוגל לסייע במקרה הצורך) בהצגת התעודה ובצירוף תעודה מזהה. לצורך קבלת צמידי "אל-תור" יש לפנות לעמדת שירות הלקוחות של הפארק.

שירות כריזה ב-SMS לכבדי שמיעה

מערכת הכריזה בסופרלנד מופעלת לצורך מתן הודעות לציבור במקרה חרום או הודעות מיוחדות הנאמרות לקהל המבקרים. מבקרים כבדי שמיעה המעוניינים בכך, יכולים להירשם במשרד שירות הלקוחות לשירות קבלת הודעות כריזה באמצעות SMS. השירות יפעל מרגע ההרשמה ועד לתום יום הפעילות בפארק.

מערכת Step Hear

בסופרלנד ממוקמים, בעשרה מוקדים שונים, מערכות Step Hear לנוחות מבקרים כבדי ראייה.

נגישות מתקנים

הנהלת הסופרלנד השקיעה מאמצים רבים להנגיש מתקנים רבים ככל הניתן לכלל המבקרים באתר.

במתקן רכבת הפארק קיימת דרך נגישה למתקן וכן קיים קרון מותאם למשתמשים בכסא גלגלים.

בנוסף, בפארק  קיימים מתקנים רבים שהדרך אליהם נגישה אך על המשתמש לעבור למושב המתקן (אפשר בסיוע של מלווה או איש צוות). לפרטים על מתקנים נגישים ניתן לפנות לרכז הנגישות של הפארק.

בשל מורכבות המתקנים ובשל דרישות בטיחות (לרבות הוראות היצרן), לא ניתן להנגיש כל מתקן לשימוש של כל אדם. כמו כן, השימוש בכל אחד מן המתקנים (לרבות מתקנים נגישים) כפוף תמיד לדרישות הבטיחות וההגבלות על השימוש של כל מתקן ומתקן. מאחר שלמפעיל המתקן אין אפשרות לוודא שכל מבקר יכול לעשות שימוש בטוח במתקן, על המבקרים ו/או מלוויהם חלה חובה לקרוא את הוראות הכניסה ולפעול בהתאם להן. כמו כן, אנו ממליצים לפני כל עלייה למתקן לצפות בהפעלת המתקן ולהפעיל שיקול דעת.

למידע נוסף בעניין דרישות הבטיחות והגבלות שימוש במתקנים ניתן לפנות לרכז הנגישות של הסופרלנד.

בכל שאלה נוספת או בבקשה לבירור פרטים נוספים, ניתן לפנות למשרדי הפארק הממוקמים בסמוך לכניסה הראשית לפארק.

בימים אלה אנו פועלים להפוך את אתר האינטרנט שלנו לאתר נגיש לאנשים עם מוגבלות. האתר החדש יעלה בקרוב.

בכל בקשה בעניין התאמות נגישות מיוחדות או נוספות ובשאלות הנוגעות לענייני נגישות ניתן לפנות לרכז הנגישות של הסופרלנד,  צח בוחבוט, בטלפון: 03-9619065 או במייל: info@superland.co.il  או אtsach@superland.co.il