lunapark_logo

English | Русский | عربي | Français
 

lunapark

suprland
meimadion
junga
iskate
  pink heb   buyTicketsOrg
מועדון לקוחות

 

דף הבית שעות פעילות

לתשומת לבכם!
תיתכן הקדמה בשעות הסגירה של הפארק, בהתאם לתנאי מזג האוויר – תקף לכל ימי פעילות הפארק.
שעת הסגירה תוחלט בהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק במקרים של מזג אוויר חריג.
פרטים ניתן לברר טרם הגעתכם לפארק בטלפון: 03-9619065

*במקרים מסוימים ייפתחו המתקנים בצד הצפוני של הפארק באיחור. מומלץ להתעדכן בכניסה לאתר.

 

שעות פעילות חודש ספטמבר 2017

שבתות: 10:00-20:00

21.9.17 א' ראש השנה- הפארק סגור!

22.9.17 ב' ראש השנה - פתוח 10:00-16:00

30.9.17 יום כיפור- הפארק סגור!

בימי שישי הפארק סגור  (אלא אם כן צוין אחרת).

שימו לב!

מומלץ לבדוק את שעות הפעילות לפני הביקור באתר, הואיל והשעות משתנות במזג אוויר חריג.
שעת הסגירה הסופית מתפרסמת בכל יום בכניסה לאתר.
עיר השעשועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעת הסגירה ללא הודעה מוקדמת.
את שעת הסגירה הסופית ניתן לברר גם בטלפון: 9619065 -03 או בפקס: 9619080 - 03.

 
לסרטון הסופרלנד
לחצו כאן
 

כללי התנהגות בשטח הסופרלנד:
הכניסה והשהייה באתר מותנות בשמירת כללים אלו והיענות להוראות אנשי הצוות. המפר כללים אלו יוצא מהאתר ללא החזר ו/או זיכוי!
ניסה ושהייה בשטח האתר.
הכניסה לאתר מותנת באישור לבצע חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס.
אין להכניס לשטח האתר בעלי חיים, כלי זכוכית, שימורים, פיצוחים מכל סוג, גזיות ו/או כל חומרי בעירה,
משקאות אלכוהוליים, מגברי קול ורמקולים למיניהם.

בעלי כלי ירייה יידרשו בהצגת רישוי מתאים. הכניסה למתקנים עם נשק-אסורה!
חל איסור על הבערת אש בשטח האתר.

חל איסור לעשן בשטח האתרכל צילום ו/או הקלטה,אם במצלמה או כל מכשיר אחר, בשטח האתר שאינו לצרכים אישיים ופרטיים אסור. הנהלת האתר רשאית למנוע כל צילום ו/או הקלטה ע"פ שיקול דעתה.
שמור על הניקיון ! השלך פסולת רק בפחים המפוזרים בשטח האתר.

לאחר הכניסה,אין אפשרות לזיכוי/החזר מכל סיבה שהיא,כולל מזג האוויר.

כניסה ושימוש במתקני השעשועים:
לפני השימוש במתקנים קרא היטב את הוראות השימוש במתקן ופעל על פי הן !
כנס לתור המתקן רק אם הנך עומד במגבלות הרשומות, במיוחד שים לב למגבלות גובה וגיל.
תמיד גלה שיקול דעת ומחשבה.במיוחד,אם הנך בעל מגבלה גופנית או בעיה רפואית כלשהי או אם עברת לאחרונה טיפול רפואי. אל תשתמש במתקן במקרה של מצב רפואי אשר עלול להתעורר או להחמיר כתוצאה מהשימוש במתקן.היוועץ בצוות בכל ספק או שאלה.
העלייה למתקנים אסורה לנשים בהיריון.
הכניסה למתקן עם אוכל ו/או שתייה אסורה בהחלט.
בזמן שימוש במתקן אין להוציא ידיים, רגליים או כל חלק גוף אחר.
השתמש במתקן רק בהתאם לאופן המוסבר לך וכפי שמופיע בשלטים הקבועים במתקן.
הישמע תמיד להוראות מפעילי המתקן וסדרני האתר.
כללי התנהגות בתור.
עבור רק בשבילי התור. אל תעבור מתחת ואל תטפס מעל מעקות התור.
אין שמירת מקומות – העוזב את התור מפסיד את מקומו.
שמור על הסדר! - אל תדחף ואל תעקוף !
העישון בשטח המתקנים, כולל באזור התור ובכל מבני האתר, אסור בהחלט.


שמור על רכושך !
הנהלת האתר אינה אחראית במקרה של גניבה, אובדן ו/או נזק לרכוש. לרשותכם תאים לשמירת חפצים בשטח האתר, בתשלום סמלי.
אין לעלות עם חפצים למתקנים ! הסר כל חפץ שעלול ליפול במהלך הפעלת המתקן.
במקרה של חפץ אשר נפל בשטח מתקן, פנה לאיש צוות .אין להיכנס לשטח מתקן!
הורים/מדריכים/אחראי קבוצות – בטיחות ילדיכם בידיכם!
עליכם להשגיח על ילדיכם בשטח האתר בכלל, ובשימוש במתקנים בפרט.
בהשגחה, הכוונה היא צפייה ובקרה מתמידה על התנהגותם של הילדים .
יש למנוע ריצה, טיפוס וכל התנהגות מסוכנת של הילדים בשטח האתר.
לפני שימוש במתקן קרא/י עם ילדך והסבר/י לו את הוראות ההתנהגות במתקן.
חשוב לוודא כי הילד יודע כי עליו להישאר ישוב במתקן עד להוראה אחרת מהמפעיל ושעליו להישמע לכל הוראות אנשי הצוות.


בילוי נעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

סטודיו egg design
אפסייט - בניית אתרים | קידום אתרים בניית אתרים - אפסייט