כתבו לנודברו איתנו

שעות הפעילות

לתשומת לבכם!

 • תיתכן הקדמה בשעות הסגירה של הפארק, בהתאם לתנאי מזג האוויר – תקף לכל ימי פעילות הפארק.
 • שעת הסגירה תוחלט בהתאם לשיקול דעת הנהלת הפארק במקרים של מזג אוויר חריג.

 פרטים ניתן לברר טרם הגעתכם לפארק בטלפון: 03-9619065

*במקרים מסוימים ייפתחו המתקנים בצד הצפוני של הפארק באיחור. מומלץ להתעדכן בכניסה לאתר.


     שעות פעילות חודש נובמבר 2017

  • שבתות: 10:00-19:00

  שימו לב!

  • מומלץ לבדוק את שעות הפעילות לפני הביקור באתר, הואיל והשעות משתנות במזג אוויר חריג. 
  • שעת הסגירה הסופית מתפרסמת בכל יום בכניסה לאתר. 
  • עיר השעשועים בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעת הסגירה ללא הודעה מוקדמת. 

   את שעת הסגירה הסופית ניתן לברר גם בטלפון: 9619065 -03 או בפקס: 9619080 - 03.

    לסרטון הסופרלנד לחצו כאן


  כללי התנהגות בשטח הסופרלנד:

  • הכניסה והשהייה באתר מותנות בשמירת כללים אלו והיענות להוראות אנשי הצוות. המפר כללים אלו יוצא מהאתר ללא החזר ו/או זיכוי!
  • כניסה ושהייה בשטח האתר.
  • הכניסה לאתר מותנת באישור לבצע חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס. 
  • אין להכניס לשטח האתר בעלי חיים, כלי זכוכית, שימורים, פיצוחים מכל סוג, גזיות ו/או כל חומרי בעירה.
  • בעלי כלי ירייה יידרשו בהצגת רישוי מתאים. הכניסה למתקנים עם נשק-אסורה!
  • חל איסור על הבערת אש בשטח האתר.
  • חל איסור לעשן בשטח האתרכל צילום ו/או הקלטה,אם במצלמה או כל מכשיר אחר, בשטח האתר שאינו לצרכים אישיים ופרטיים אסור.
   הנהלת האתר רשאית למנוע כל צילום ו/או הקלטה ע"פ שיקול דעתה.
  • שמור על הניקיון! השלך פסולת רק בפחים המפוזרים בשטח האתר.
  • לאחר הכניסה, אין אפשרות לזיכוי/החזר מכל סיבה שהיא,כולל מזג האוויר.

  כניסה ושימוש במתקני השעשועים:

  • לפני השימוש במתקנים קרא היטב את הוראות השימוש במתקן ופעל על פי הן!
  • כנס לתור המתקן רק אם הנך עומד במגבלות הרשומות, במיוחד שים לב למגבלות גובה וגיל.
  • תמיד גלה שיקול דעת ומחשבה.במיוחד,אם הנך בעל מגבלה גופנית או בעיה רפואית כלשהי או אם עברת לאחרונה טיפול רפואי.
  • אל תשתמש במתקן במקרה של מצב רפואי אשר עלול להתעורר או להחמיר כתוצאה מהשימוש במתקן.היוועץ בצוות בכל ספק או שאלה.
  • העלייה למתקנים אסורה לנשים בהיריון. 
  • הכניסה למתקן עם אוכל ו/או שתייה אסורה בהחלט.
  • בזמן שימוש במתקן אין להוציא ידיים, רגליים או כל חלק גוף אחר.
  • השתמש במתקן רק בהתאם לאופן המוסבר לך וכפי שמופיע בשלטים הקבועים במתקן.
  • הישמע תמיד להוראות מפעילי המתקן וסדרני האתר.

  כללי התנהגות בתור

  • עבור רק בשבילי התור. אל תעבור מתחת ואל תטפס מעל מעקות התור.
  • אין שמירת מקומות – העוזב את התור מפסיד את מקומו.
  • שמור על הסדר! - אל תדחף ואל תעקוף!
  • העישון בשטח המתקנים, כולל באזור התור ובכל מבני האתר, אסור בהחלט.

   שמור על רכושך! 

  • הנהלת האתר אינה אחראית במקרה של גניבה, אובדן ו/או נזק לרכוש. לרשותכם תאים לשמירת חפצים בשטח האתר, בתשלום סמלי.
  • אין לעלות עם חפצים למתקנים! הסר כל חפץ שעלול ליפול במהלך הפעלת המתקן.
  • במקרה של חפץ אשר נפל בשטח מתקן, פנה לאיש צוות .אין להיכנס לשטח מתקן!
  • הורים/מדריכים/אחראי קבוצות – בטיחות ילדיכם בידיכם!
  • עליכם להשגיח על ילדיכם בשטח האתר בכלל, ובשימוש במתקנים בפרט.
  • בהשגחה, הכוונה היא צפייה ובקרה מתמידה על התנהגותם של הילדים . 
  • יש למנוע ריצה, טיפוס וכל התנהגות מסוכנת של הילדים בשטח האתר.
  • לפני שימוש במתקן קרא/י עם ילדך והסבר/י לו את הוראות ההתנהגות במתקן.
  • חשוב לוודא כי הילד יודע כי עליו להישאר ישוב במתקן עד להוראה אחרת מהמפעיל ושעליו להישמע לכל הוראות אנשי הצוות.

  בילוי נעים!